Browse Items (528 total)

  • Tags: Stranda Hembygsdförening

Fasad- eller väggdekoration, möjligen avsedd för avgjutningar

P1080946.JPG
Stra2465. Detta är inga gipsformar utan "positiva" föremål som kanske använts för formtagning.

Fyra gipsformar till piplersornament, Putti

IMG_6314.JPG
Stra2073. "Putti" med treudd o. fisk eller sjöorm. Dekor på lock, till en soppterrin från Tillinge I samt en från Oskarshamn.

Gipform till baksidan av en vitlöksformad knopp

P1080461.JPG
Stra2224. Se Hull1196 där båda delarna till formen finns med.

Gipsform med okänd användning

P1080518.JPG
Stra2258. Ser ut som den ska sitta i en större form tillsammans med andra formdelar.

Gipsform för ornament i piplera

IMG_6261.JPG
Stra2040. Venus födelse, hon står i en mussla. Användes på soppterriner av Oskarhamn o. Boda. Exempel på en soppterrin

Gipsform till del av en 16-kantig vas, ena halvan

P1080933.JPG
Stra2461. Nedre del av en 16-kantig vas. Samma som Hull1105 och Hull1208 där båda halvorna och även ytterfomen finns kvar.

Gipsform till delar till en figur, en halva

IMG_6436.JPG
Stra2188. Kan vara den felande halvan till Stra2251. Samma som Hull0943, där båda halvorna finns.

Gipsform till delar till en figur, en halva

P1080509.JPG
Stra2251. Kan vara den felande halvan till Stra2188. Samma som Hull0943, där båda halvorna finns.

Gipsform till delar till en kristusfigur

P1080404.JPG
Stra2202. Kristusfigur efter B. Thorvaldsen. Händer, huvud och sockel göts separat. Stra2357 är troligen vänstra handen till denna figur. Stra2129 är nog högerhanden.

Gipsform till en åttakantig gräddsnipa

IMG_6406.JPG
Stra2162. Stra2175. Likadan som Stra2175. Tillinge1 gjorde två formade modeller enl. priskuranten från 1859. Stra2177 skulle kunna vara handtag till snipan.

Gipsform till en åttakantig gräddsnipa

IMG_6422.JPG
Stra2175. Likadan som Stra2162. Tillinge1 gjorde två formade modeller enl. priskuranten från 1859.Stra2177 skulle kunna vara handtag till snipan.

Gipsform till en åttakantig gräddsnipa

P1080425.JPG
Stra2208. Samma som Stra2162 och Stra2175. Stra2177 skulle kunna vara handtag till snipan.

Gipsform till en åttakantig gräddsnipa, ena halvan

P1080464.JPG
Stra2225. Se Stra2175 och Stra2162 och Stra2208, där hela formen finns med.

Gipsform till en blomsterkrans som förekommer på mittplattan på trådfat

IMG_6325.JPG
Stra2084. En gipsform till en mittplatta borde ha en kant. Detta är bara reliefdekoren, men något piplersornament i form av denna krans är inte känt.

Gipsform till en del av apostlakannan, en av apostlarna

P1080628.JPG
Stra2327. En del av en Apostlakanna. På den första bilden av apostlakannan på Digitalt Museum ser detta ut som den högra figuren.

Gipsform till en del av en figur

P1080440.JPG
Stra2213. En arm till en servitör som håller en liten bricka? Likadan som Hull1018, Hull1023, Hull1228, Hull1269.

Gipsform till en del av en figur, en hand till Kristus

P1080688.JPG
Stra2362. Denna hand är i en mindre storlek än Stra2357. Handleden är ca hälften så bred.

Gipsform till en del av en figur, ett kvinnohuvud

IMG_6388.JPG
Stra2144. Detta är ena halvan av en gipsform, så slutresultatet blev troligen ett tredimensionellt kvinnohuvud.

Gipsform till en del av en figur, kvinnohuvud med mössa, ena halvan

IMG_6424.JPG
Stra2176. De båda formhalvorna har fotograferats separat. Ansiktsdelen är Stra2252.

Gipsform till en del av en figur, kvinnohuvud med mössa, ena halvan

P1080510.JPG
Stra2252. De båda formhalvorna har fotograferats separat. Bakhuvudet är Stra2176.

Gipsform till en del av en ljusstake med tre fötter

IMG_6332.JPG
Stra2093. Troligen mellandel till ljusstake med tre fötter. Även Stra.2363

Gipsform till en del av en pepparströare

IMG_6403.JPG
Stra2159. En del av en pepparströare i form av en gumma. Se Hull1008, Hull1133, Hull1156 m.fl. Se det färdiga föremålet på Digitalt Museum

Gipsform till en del av en reliefdekor på en apostlakanna

P1080623.JPG
Stra2323. En del av en Apostlakanna. Ser ut som det apostlarna står på.

Gipsform till en den av en figur, kanske Amors bak

P1080511.JPG
Stra2253. Framsidan är nog Stra2241. Se även Stra2122 som föreställer Amor, men är en annan variant.

Gipsform till en den av en figur, kanske Amors kropp

P1080494.JPG
Stra2241. Baksidan är nog Stra2253. Se även Stra2122 som föreställer Amor, men är en annan variant.

Gipsform till en flätad korg

P1090008.JPG
Stra2485. Spår av lersträngar kan anas. Diametern är mindre än ett litet trådfat.

Gipsform till en fyrkantig sockel till en kristusfigur

P1080478.JPG
Stra2233. Det står "Christus N:o 2" på utsidan av formen. Ska kanske sitta ihop med Stra2309.

Gipsform till en hand till en kristusfigur

P1080675.JPG
Stra2357. En vänsterhand, som, av hacket i handflatan att döma, hör till kristusfiguren Stra2202. Högerhanden är Stra2129.

Gipsform till en hög slät pip med okänd användning

P1080868.JPG
Stra2436. Hög nog för att kunna tillhöra en hög kaffekanna, men dessa brukade ha reliefdekor på pipen.

Gipsform till en högerhand till en kristusfigur

IMG_6370.JPG
Stra2129. Högra handen till kristusfiguren Stra2202. Vänsterhanden är Stra2357.

Gipsform till en karott i storlek 2

IMG_6284.JPG
Stra2534. Här är en karott i storlek 2.

Gipsform till en knäböjande kvinnofigur

IMG_6390.JPG
Stra2146. Knäböjande, bedjande kvinnofigur