Browse Items (11 total)

  • Tags: Nyststjärna

Gipsform till en nyststjärna med fågelmotiv, ena halvan

P1090096.JPG
Stra2516. Tapphålen visar att formen består av ytterligare en del för den motsatta sidan av föremålet.

Gipsform till ett stjärnformat föremål

IMG_6395.JPG
Troligen en nyststjärna. Kan det vara baksidan till Stra2147? Det finns flera varianter på denna stärna med olika motiv i mitten.

Gipsform till ett stjärnformat föremål

IMG_6391.JPG
Stra2147. En nyststjärna. I mitten en liten relief med en hund.

Gipsform till ett stjärnformat föremål

IMG_6365.JPG
Stra2126. Det här är en dubbelsidig form. Det är alltså inte ett ornament utan ett eget föremål. Kan det vara en nyststjärna?

Gipsform till en trådstjärna eller nyststjärna

IMG_4823.JPG
Hull1204. Troligen en trådstjärna. Finns i Tillinge Fabriks priskurant 1859. Flera olika motiv finns som gipsformar. Att linda upp brodergarn på.