Browse Items (3 total)

  • Tags: Kärlekens Åldrar

Relief, del av Kärlekens åldrar av B. Thorvaldsen

P1080664.JPG
Stra2349. Detta är inte en gipsform utan en del av en relief. Se Stra2066. Kan ha använts för att skapa gipsformar till piplersornament.

Gipsform till ett ornament i piplera, troligen födelsen

P1080480.JPG
Stra2234. En liknande scen finns med i Kärlekens åldrar. En variant av detta motiv finns på en kaffekanna. På kaffekannan är motivet delat i två delar, som återges på ömse sidor, och några träd har lagts till.