Browse Items (5 total)

  • Tags: Eklövskrans

Gipsform till ett ornament i piplera, en del av en eklövskrans

IMG_6321.JPG
Stra2081. Piplersdekor. Eklöv o. ekollon. Dekorerar undersidan av flätade fatet på fot. Samma som Stra 2065

Gipsform till ett fat till en smörask i form av en melon

DSC_6831.JPG
Hull1056. Möjligen en storlek mindre än Hull1275 men annars likadan.

Gipsform till ett ornament i piplera, del av eklövskrans

IMG_6305.JPG
Stra2065. Eklöv o. ekollon. Dekorerar undersidan av ett flätat fat på fot.