Browse Items (35 total)

  • Tags: B. Thorvaldsen

Gipsform till ett ornament i piplera, mytologiskt motiv

P1080702.JPG
Stra2373. En liknande scen finns med i Kärlekens åldrar. Detta motiv finns på en kaffekanna. Stra2374 återfinns på samma kanna. Se även Stra2234. Pärlbården kan härröra från en avgjutning.

Gipsform till en hand till en kristusfigur

P1080675.JPG
Stra2357. En vänsterhand, som, av hacket i handflatan att döma, hör till kristusfiguren Stra2202. Högerhanden är Stra2129.

Relief, del av Kärlekens åldrar av B. Thorvaldsen

P1080664.JPG
Stra2349. Detta är inte en gipsform utan en del av en relief. Se Stra2066. Kan ha använts för att skapa gipsformar till piplersornament.

Hög kaffekanna med piplersornament, märkt Tillinge

P1140196.JPG
Höjd: 19,2 cm Ytterdiameter upptill: 8,3 cm Bredd handtag-pip: ca 19 cm Fotens ytterdiameter: 9,1 cm Märkning: Tillinge

Gipsform till ett ornament i piplera, troligen födelsen

P1080480.JPG
Stra2234. En liknande scen finns med i Kärlekens åldrar. En variant av detta motiv finns på en kaffekanna. På kaffekannan är motivet delat i två delar, som återges på ömse sidor, och några träd har lagts till.

Gipsform till en fyrkantig sockel till en kristusfigur

P1080478.JPG
Stra2233. Det står "Christus N:o 2" på utsidan av formen. Ska kanske sitta ihop med Stra2309.

Gipsform till delar till en kristusfigur

P1080404.JPG
Stra2202. Kristusfigur efter B. Thorvaldsen. Händer, huvud och sockel göts separat. Stra2357 är troligen vänstra handen till denna figur. Stra2129 är nog högerhanden.

Gipsform, modellform till en reliefplatta, Natten

IMG_6384.JPG
Stra2141. Modellform reliefplatta Natten av B. Tohrvaldsen. Storlek 1.

Gipsform, modellform till ett ornament i piplera, Dagen

IMG_6382.JPG
Stra2140. Modellform piplersdekor Dagen av B. Thorvaldsen. Storlek 4.

Gipsform till ett ornament i piplera, Sommaren eller Ungdomen

IMG_6333.JPG
Stra2094, Sommaren/ungdomen ur de fyra årstiderna/åldrarna av B. Thorvaldsen. Ingen känd användning.